Обадете се за консултация
+359-898-706769

Събиране на вземания и изпълнително производство

  • Процесуално представителство и защита на кредитори и длъжници при събиране на вземания и по изпълнителни дела;
  • Представителство и посредничество в преговори относно сключване на извънсъдебни споразумения за погасяване на задължения;
  • Процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници в искови съдебни производства по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд;
  • Образуване и представителство в обезпечителни производства, с цел обезпечаване вземанията на кредитора по бъдещи искове;
  • Процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници в заповедни производства и образуваните във връзка с тях изпълнителни дела.