Обадете се за консултация
+359-898-706769

Обжалване на наказателни постановления

  • ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, ЗППЦК, Кодекса за застраховането, Закон за здравето и др.)
  • оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;
  • процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.