Обадете се за консултация
+359-898-706769

За нас

Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право. За осигуряване оптимална защита интересите на нашите клиенти се грижи екип с дългогодишен професионален опит. Извършваните от нас правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. При осъществяване на дейността си се ръководим от високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти Адвокатската кантора работи в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в различни области.

Адвокат Мартин Станчев – член на Софийска адвокатска колегия.
Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
Членство: Софийска адвокатска колегия;
Езици: Български и английски език.
Професионален опит:
– адвокат на свободна практика;
– адвокат в адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов“;
– юрисконсулт в международен холдинг „Търговска лига – НАЦ“ АД;
– юрисконсулт в „Еуратек финанс“ АД;
– юрист в „Комисия за финансов надзор“, управление „Застрахователен надзор“.

Сертификати и специализации: Завършено обучение по защита на квалифицирана информация, семинар по прилагане на правото на Европейския съюз в България, семинар по прилагане на АПК,Семинар по прилагане на ГПК, Обучение по Закона за обществените поръчки , Семинар в Берлин, Германия – Cross of Supervisors, Участие в проучване на Световната банка относно Doing business – Making a Difference for Entrepreneurs.

Сфери на дейност: Търговско право, застрахователно и банково право, облигационно право, процесуално представителство, евро проекти, обществени поръчки, морско право, имоти, несъстоятелност, изпълнително производство,административно право, регистрация на търговска марка, правно обслужване на фирми, придобиване на българско гражданство, трудово и осигурително право, наследствено право, обжалване на наказателни постановления и други.