Обадете се за консултация
+359-898-706769

Евро проекти

  • – Оперативна програма „Добро управление“ 
  • – Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
  • – Оперативна програма „Региони в растеж“ 
  • – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
  • – Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 
  • – Оперативна програма „Околна среда“ 
  • – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
  • – Програма за развитие на селските райони 
  • – Програма за морско дело и рибарство.

Адвокатската кантора работи с утвърдени специалисти в областта нa европроектите – икономисти, одитори, архитекти, инженери и други. Предоставяме предварителна информация и проучване. Консултантските услуги после се включват и изплащат от съответната институция при спечелването на проекта.