Обадете се за консултация
+359-898-706769

Данъчно право

  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане;
  • Обжалване и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.